Bony podarunkowe dla bliskich

Bony podarunkowe dla bliskich

Bony podarunkowe dla bliskich

Zaskocz swoich bliskich niestandardowym prezentem świątecznym. Zamiast tradycyjnego swetra albo szalika podaruj bliskim
bon podarunkowy na usługi w Fabryce diamentów i fabryce pereł.

w ten sposób zadbasz o ich wygląd
i dobre samopoczucie.

poznaj nas:
fabryka diamentów to salon dla mężczyzn
w którym wykonujemy usługi fryzjerskie
i barberskie. ponadto wykonujemy typowo
męskie zabiegi kosmetyczne i masaże
relaksacyjne i lecznicze.
fabryka pereł to salon dla kobiet
w którym wykonujemy zabiegi kosmetyczne
i kosmetologiczne. skupiamy się na
indywidualnym podejściu. w naszym salonie
wykonujemy również zabiegi relaksacyjne.

O N A S :

F A B R Y K A D I A M E N T ÓW
U L . M I C K I EWI C Z A   2 3 / 1 5
6 2 – 5 0 0 K O N I N

F A B R Y K A P E R E Ł
U L . K O Ś C I U S Z K I   1 3 A / 1 6
6 2 – 5 0 0 K O N I N
( B U D Y N E K V I L L A P A R K O B O K P A R K U C H O P I N A )

T E L : 6 9 8 0 9 0 4 6 6
B I U R O @ E I N N O V A . P L
Z A P R A S Z A M D O K O N T A K T U I WS P Ó Ł P R A C Y
M A Ł G O R Z A T A K R AWC Z Y Ń S K A
WŁ A Ś C I C I E L K A

Udostępnij ten wpis