Bony podarunkowe dla pracowników

oferta bony podarunkowe dla pracowników

Bony podarunkowe dla pracowników

Bony podarunkowe dla pracowników ty decydujesz na jaką kwotę ma być bon podarunkowy albo na jaką konkretną usługę zapakujemy za ciebie dostarczymy pod wskazany adres do twojej firmy.

Bon podarunkowy cieszy dwa razy: najpierw podczas otrzymania a następnie podczas korzystania pracownicy pomyślą o tobie jak o szefie nowoczesnym i dbającym o pracownika.

Emocje zostają z nami na dłużej

O N A S :

F A B R Y K A D I A M E N T ÓW
U L . M I C K I EWI C Z A   2 3 / 1 5
6 2 – 5 0 0 K O N I N

F A B R Y K A P E R E Ł
U L . K O Ś C I U S Z K I   1 3 A / 1 6
6 2 – 5 0 0 K O N I N
( B U D Y N E K V I L L A P A R K O B O K P A R K U C H O P I N A )

T E L : 6 9 8 0 9 0 4 6 6
B I U R O @ E I N N O V A . P L
Z A P R A S Z A M D O K O N T A K T U I WS P Ó Ł P R A C Y
M A Ł G O R Z A T A K R AWC Z Y Ń S K A
WŁ A Ś C I C I E L K A

Udostępnij ten wpis